Od roku 1989 podporujeme obmedzenie plastového odpadu. Nabádame spotrebiteľov, aby nakupovali prostriedky do opakovane použiteľných plastových nádob.

Plasty by ste nemali bezmyšlienkovito vyhadzovať. Redukujte plastový odpad vďaka nákupu veľkých balení alebo využite predajne s plnenou drogériou.

PŘIDEJTE SE K REVOLUCI ZA ČISTŠÍ PLANETU.